Interface Method

  • Method Detail

   • protocolClassId

    int protocolClassId()
    Retrieve the protocol class ID
    Returns:
    the AMQP protocol class ID of this Method
   • protocolMethodId

    int protocolMethodId()
    Retrieve the protocol method ID
    Returns:
    the AMQP protocol method ID of this Method
   • protocolMethodName

    String protocolMethodName()
    Retrieve the method name
    Returns:
    the AMQP protocol method name of this Method